Маркето(б)лог

Category Archives : Facebook Ads

Home  >>  Facebook Ads

Facebook реклама

On май 4, 2016, Posted by , In Facebook Ads, With No Comments

Какво е Facebook реклама? Рекламата във Facebook позволява на бизнеса да рекламира своите продукти и услуги чрез персонализирани реклами или съдържание, като ги насочи към таргетирана аудитория – потребители на Facebook. Цената за Facebook реклама варира според ангажирането на потребителите и мястото на сайта, където тя се появява (в потока…